X
本季排名 2021/05/14
帳號 獲利率 升降
1 心無罣礙 73.01 % 0
2 平衡自在 69.20 % 0
3 kevin3396815 68.55 % 0
4 純白 51.38 % 0
5 斗帝 50.95 % 0
6 冰皇 45.22 % 0
7 聽泉 44.03 % 1
8 茶渣 41.79 % 1
9 跑動 40.14 % 10
10 一氣化900 39.87 % 0
11 戰神333 37.25 % 0
12 操盤二等兵 35.43 % 3
13 猴爸 34.48 % 3
14 athena13 33.56 % 1
15 忽然超越 33.44 % 0
16 倚天 33.42 % 8
17 鷲嶺 32.67 % 5
18 yangbody88 31.09 % 3
19 劉備宰相 29.94 % 6
20 十三郎 29.44 % 2
21 唐門 29.18 % 6
22 花千骨 26.64 % 8
23 Ricky9568 25.62 % 3
24 天地不容客 24.50 % 10
25 無有恐怖 23.84 % 3
26 黃雀 23.16 % 24
27 巧薇把拔 22.96 % 1
28 indecision 22.85 % 11
29 自在人間 22.55 % 6
30 MM5279 22.15 % 1
31 zx023 20.45 % 1
32 kevinchou3 19.10 % 1
33 Herry 17.79 % 2
34 開眼開言 17.32 % 2
35 bellahuang 17.04 % 3
36 烏雲 16.35 % 23
37 艾斯 16.32 % 4
38 明牛日蛇龍 16.12 % 1
39 中科大的小梨子 16.07 % 5
40 火星怪傑期權明機 14.97 % 0
41 長江 14.81 % 16
42 投資投機 14.53 % 1
43 Linna 14.28 % 15
44 武君 12.75 % 3
45 皮皮pipi12157 12.72 % 0
46 青水 12.40 % 21
47 fang6521 12.22 % 1
48 肉雞 11.94 % 15
48 HHC 11.94 % 15
50 fionali2222 11.47 % 1

2014年第一季犀利股神獲利率排行

名次 團隊 帳號 (徽章數為當季參賽時的數量) 資產 獲利率
1
 X 2
14,775,052
47.75 %
2
 X 2
14,692,101
46.92 %
3
桃園新市長(游良福)
 X 0
14,399,064
43.99 %
4
農樵
 沒有設定個性圖像 rhoda
 X 0
14,346,271
43.46 %
5
當沖大聯盟
 X 2
13,928,480
39.28 %
6
 御飛 御飛
 X 0
13,685,460
36.85 %
7
 X 2
13,595,312
35.95 %
8
 X 0
13,341,316
33.41 %
9
 X 1
13,208,431
32.08 %
10
康和證券桃園南崁分公司-李漢祥
 X 0
13,034,167
30.34 %
11
 cab168 cab168
 X 0
13,017,129
30.17 %
12
 X 1
12,913,969
29.14 %
13
 X 0
12,749,753
27.50 %
14
 TI TI
 X 0
12,631,171
26.31 %
15
牛爸
 lkgec lkgec
 X 0
12,595,515
25.96 %
16
 X 0
12,551,859
25.52 %
17
 X 2
12,540,330
25.40 %
18
當沖大聯盟
 X 1
12,495,917
24.96 %
19
 X 0
12,481,895
24.82 %
20
 Audia Audia
 X 0
12,480,555
24.81 %
21
 X 0 
12,479,856
24.80 %
22
主力別洗我@工作室
 望也 望也
 X 1 
12,454,769
24.55 %
23
 X 0 
12,410,664
24.11 %
24
 X 1 
12,406,800
24.07 %
25
 X 0 
12,371,838
23.72 %
26
站內信聯盟
 X 0 
12,191,762
21.92 %
27
 X 0 
12,169,424
21.69 %
28
鄭和下西洋
 X 0 
12,154,510
21.55 %
29
樂活一下
 X 0 
12,133,158
21.33 %
30
 X 1 
12,075,056
20.75 %
31
 X 0 
12,070,854
20.71 %
32
 餘緒 餘緒
 X 1 
12,051,249
20.51 %
33
jjimmy59127
 X 2 
12,050,399
20.50 %
34
 X 0 
12,041,335
20.41 %
35
 oabino oabino
 X 3 
12,012,576
20.13 %
36
花豬股友社
 沒有設定個性圖像 花豬
 X 0 
12,011,064
20.11 %
37
 X 0 
11,972,043
19.72 %
38
富豪團隊
 X 1 
11,965,984
19.66 %
39
新店賭神
 X 0 
11,894,440
18.94 %
40
 X 0 
11,886,696
18.87 %
41
 X 1 
11,876,137
18.76 %
42
chiayu
 X 0 
11,871,382
18.71 %
43
 X 0 
11,843,430
18.43 %
44
 沒有設定個性圖像 冠豪
 X 0 
11,801,379
18.01 %
45
 如鷹 如鷹
 X 0 
11,757,627
17.58 %
46
 沒有設定個性圖像 cattan
 X 1 
11,752,795
17.53 %
47
 X 1 
11,742,456
17.42 %
48
5566
 X 0 
11,729,949
17.30 %
49
 X 1 
11,716,388
17.16 %
50
蔡董雞肉飯
 沒有設定個性圖像 蔡董
 X 1 
11,715,052
17.15 %
51
當沖大聯盟
 X 1 
11,703,607
17.04 %
52
 沒有設定個性圖像 
 X 1 
11,683,983
16.84 %
53
 X 0 
11,629,872
16.30 %
54
 wgp86 wgp86
 X 1 
11,623,596
16.24 %
55
 X 2 
11,580,659
15.81 %
56
 X 2 
11,576,147
15.76 %
57
 沒有設定個性圖像 quadru
 X 0 
11,569,484
15.69 %
58
 沒有設定個性圖像 604902
 X 2 
11,545,770
15.46 %
59
 X 0 
11,534,402
15.34 %
60
楓軒
 楓軒 楓軒
 X 0 
11,524,001
15.24 %
61
 X 2 
11,520,988
15.21 %
62
 namdab namdab
 X 0 
11,508,303
15.08 %
63
angel nina
 X 0 
11,499,378
14.99 %
64
~信~菜鳥飛翔~目標獲利40%
 X 1 
11,488,726
14.89 %
65
 X 0 
11,478,857
14.79 %
66
 X 1 
11,456,868
14.57 %
67
liability
 沒有設定個性圖像 翔羽
 X 0 
11,444,580
14.45 %
68
 X 0 
11,437,996
14.38 %
69
 伊果 伊果
 X 2 
11,425,493
14.25 %
70
 X 0 
11,421,698
14.22 %
71
 X 2 
11,412,680
14.13 %
72
 沒有設定個性圖像 小紋
 X 0 
11,403,168
14.03 %
73
 hiden hiden
 X 1 
11,399,331
13.99 %
74
 jones jones
 X 1 
11,386,135
13.86 %
75
 X 1 
11,376,392
13.76 %
76
當沖大聯盟
 沒有設定個性圖像 派哥
 X 1 
11,370,844
13.71 %
77
當沖大聯盟
 X 1 
11,364,900
13.65 %
78
NUTC
 X 0 
11,361,944
13.62 %
79
 X 0 
11,338,226
13.38 %
80
台北大學證研社
 X 1 
11,305,342
13.05 %
81
 X 0 
11,298,068
12.98 %
82
寶寶媽媽俱樂部
 X 1 
11,293,047
12.93 %
83
育達
 X 0 
11,249,900
12.50 %
84
 X 0 
11,245,730
12.46 %
85
老師有說你有沒有再聽?
 X 2 
11,245,196
12.45 %
86
湯姆-科帝斯
 X 1 
11,234,350
12.34 %
87
當沖大聯盟
 X 0 
11,221,382
12.21 %
88
cmoney
 X 0 
11,211,484
12.11 %
89
財富成功學院
 X 1 
11,206,313
12.06 %
90
 丹心 丹心
 X 0 
11,197,343
11.97 %
91
 X 0 
11,190,929
11.91 %
92
 X 1 
11,189,963
11.90 %
93
 捲捲 捲捲
 X 1 
11,174,020
11.74 %
94
 X 0 
11,168,045
11.68 %
95
曹總裁投資/測字顧問團隊
 X 1 
11,157,373
11.57 %
96
當沖大聯盟
 X 0 
11,144,019
11.44 %
97
 X 0 
11,143,834
11.44 %
98
悅誠
 X 0 
11,136,851
11.37 %
99
jeriest
 X 0 
11,130,058
11.30 %
100
 curves curves
 X 0 
11,127,122
11.27 %
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 網站信箱 ]