X
本季排名 2021/05/14
帳號 獲利率 升降
1 心無罣礙 73.01 % 0
2 平衡自在 69.20 % 0
3 kevin3396815 68.55 % 0
4 純白 51.38 % 0
5 斗帝 50.95 % 0
6 冰皇 45.22 % 0
7 聽泉 44.03 % 1
8 茶渣 41.79 % 1
9 跑動 40.14 % 10
10 一氣化900 39.87 % 0
11 戰神333 37.25 % 0
12 操盤二等兵 35.43 % 3
13 猴爸 34.48 % 3
14 athena13 33.56 % 1
15 忽然超越 33.44 % 0
16 倚天 33.42 % 8
17 鷲嶺 32.67 % 5
18 yangbody88 31.09 % 3
19 劉備宰相 29.94 % 6
20 十三郎 29.44 % 2
21 唐門 29.18 % 6
22 花千骨 26.64 % 8
23 Ricky9568 25.62 % 3
24 天地不容客 24.50 % 10
25 無有恐怖 23.84 % 3
26 黃雀 23.16 % 24
27 巧薇把拔 22.96 % 1
28 indecision 22.85 % 11
29 自在人間 22.55 % 6
30 MM5279 22.15 % 1
31 zx023 20.45 % 1
32 kevinchou3 19.10 % 1
33 Herry 17.79 % 2
34 開眼開言 17.32 % 2
35 bellahuang 17.04 % 3
36 烏雲 16.35 % 23
37 艾斯 16.32 % 4
38 明牛日蛇龍 16.12 % 1
39 中科大的小梨子 16.07 % 5
40 火星怪傑期權明機 14.97 % 0
41 長江 14.81 % 16
42 投資投機 14.53 % 1
43 Linna 14.28 % 15
44 武君 12.75 % 3
45 皮皮pipi12157 12.72 % 0
46 青水 12.40 % 21
47 fang6521 12.22 % 1
48 肉雞 11.94 % 15
48 HHC 11.94 % 15
50 fionali2222 11.47 % 1

2013年第二季犀利股神獲利率排行

名次 團隊 帳號 (徽章數為當季參賽時的數量) 資產 獲利率
1
小李
 xu123 xu123
 X 0
19,575,799
95.76 %
2
 X 0
17,637,397
76.37 %
3
 X 0
17,012,360
70.12 %
4
 X 0
15,775,174
57.75 %
5
 X 0
15,604,265
56.04 %
6
 jakson jakson
 X 0
15,564,153
55.64 %
7
 AlexYu AlexYu
 X 0
15,387,458
53.87 %
8
roychung
 X 0
15,211,152
52.11 %
9
 X 2
14,663,775
46.64 %
10
 X 0
14,606,674
46.07 %
11
 X 0
14,248,250
42.48 %
12
 X 0
13,981,648
39.82 %
13
 X 2
13,943,099
39.43 %
14
 X 0
13,556,552
35.57 %
15
 X 2
13,299,547
33.00 %
16
 X 1
13,216,671
32.17 %
17
 X 0
13,106,991
31.07 %
18
低調研究社
 X 0
13,083,601
30.84 %
19
 X 0
13,039,912
30.40 %
20
 X 0
13,015,526
30.16 %
21
 X 2 
12,879,975
28.80 %
22
當沖聯盟
 X 1 
12,818,994
28.19 %
23
 X 1 
12,758,522
27.59 %
24
美商高盛
 X 1 
12,754,892
27.55 %
25
 沒有設定個性圖像 c369
 X 0 
12,634,139
26.34 %
26
當沖贏家家族
 破浪 破浪
 X 5 
12,575,721
25.76 %
27
 GALAXY GALAXY
 X 0 
12,553,586
25.54 %
28
 X 1 
12,506,130
25.06 %
29
 X 2 
12,395,152
23.95 %
30
 X 0 
12,364,219
23.64 %
31
 iam064 iam064
 X 0 
12,329,528
23.30 %
32
北商財金巨蟒
 沒有設定個性圖像 Chast
 X 0 
12,320,058
23.20 %
33
美國隊
 X 0 
12,312,352
23.12 %
34
正好投資團隊
 X 0 
12,270,828
22.71 %
35
 X 2 
12,265,052
22.65 %
36
 X 0 
12,261,598
22.62 %
37
當沖聯盟
 X 0 
12,076,935
20.77 %
38
 X 0 
12,060,803
20.61 %
39
 X 4 
12,032,264
20.32 %
40
當沖聯盟
 X 1 
12,009,188
20.09 %
41
 X 0 
11,996,200
19.96 %
42
 X 3 
11,991,719
19.92 %
43
 X 1 
11,976,917
19.77 %
44
 X 0 
11,961,882
19.62 %
45
 X 0 
11,920,062
19.20 %
46
 zwlg zwlg
 X 2 
11,900,015
19.00 %
47
 X 0 
11,886,858
18.87 %
48
 X 2 
11,883,517
18.84 %
49
育達投資理財社
 X 0 
11,863,222
18.63 %
50
 vision vision
 X 0 
11,854,083
18.54 %
51
 X 2 
11,764,239
17.64 %
52
北商巨蟒男孩
 X 0 
11,746,303
17.46 %
53
當沖聯盟
 X 0 
11,734,691
17.35 %
54
奇異果
 X 2 
11,707,665
17.08 %
55
 X 0 
11,694,831
16.95 %
56
 X 0 
11,692,590
16.93 %
57
 X 0 
11,676,925
16.77 %
58
旁觀者
 X 0 
11,664,371
16.64 %
59
 X 2 
11,650,187
16.50 %
60
 JP-joe JP-joe
 X 1 
11,638,737
16.39 %
61
 航天 航天
 X 0 
11,610,745
16.11 %
62
 X 3 
11,539,553
15.40 %
63
 沒有設定個性圖像 cattan
 X 0 
11,531,591
15.32 %
64
 沒有設定個性圖像 N41715
 X 0 
11,513,550
15.14 %
65
 X 0 
11,501,484
15.01 %
66
 X 0 
11,477,933
14.78 %
67
barry
 X 0 
11,470,309
14.70 %
68
 三達 三達
 X 0 
11,460,106
14.60 %
69
幻影旅團-西索
 X 1 
11,447,182
14.47 %
70
 Ben10 Ben10
 X 0 
11,445,430
14.45 %
71
matash
 matash matash
 X 1 
11,437,575
14.38 %
72
 沒有設定個性圖像 昊胤
 X 0 
11,426,547
14.27 %
73
 X 1 
11,425,594
14.26 %
74
 X 0 
11,395,486
13.95 %
75
 X 0 
11,379,977
13.80 %
76
nutc331
 X 0 
11,276,584
12.77 %
77
 X 1 
11,276,510
12.77 %
78
 X 2 
11,252,058
12.52 %
79
 X 0 
11,242,358
12.42 %
80
 X 0 
11,238,906
12.39 %
81
 X 0 
11,203,536
12.04 %
82
 X 0 
11,195,355
11.95 %
83
 X 0 
11,183,597
11.84 %
84
 X 2 
11,182,912
11.83 %
85
 X 0 
11,179,541
11.80 %
86
 X 0 
11,139,337
11.39 %
87
冰拉步兵團
 X 0 
11,121,083
11.21 %
88
 X 0 
11,119,748
11.20 %
89
育達財務資訊與金融系
 X 0 
11,118,778
11.19 %
90
 沒有設定個性圖像 lgz
 X 0 
11,102,982
11.03 %
91
當沖聯盟
 沒有設定個性圖像 鎮隆
 X 0 
11,089,677
10.90 %
92
 沒有設定個性圖像 蔡董
 X 0 
11,086,796
10.87 %
93
 沒有設定個性圖像 achihs
 X 2 
11,070,181
10.70 %
94
 X 0 
11,070,130
10.70 %
95
ZX
 zx023 zx023
 X 1 
11,039,379
10.39 %
96
fa220
 fa220 fa220
 X 0 
11,031,227
10.31 %
97
 沒有設定個性圖像 whywhy
 X 2 
11,029,232
10.29 %
98
 X 0 
11,024,409
10.24 %
99
 X 1 
11,012,760
10.13 %
100
 沒有設定個性圖像 604902
 X 1 
10,986,267
9.86 %
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 網站信箱 ]